Malba Kresba Grafika Plastika Životopis Články Katalogy Výstavy

narodila se 13.6.1958 na Slovensku v Trenčíně.

1973 - 1977 Střední uměleckoprůmyslová škola v Bratislavě.
1981 - 1986 Divadelní fakulta Akademie múzických umení v Praze
( malba u doc.O.Smutného v rámci studia scénického a kostýmního výtvarnictví ).

Pracuje v oboru užité grafiky, scénografie a kostýmní tvorby a v posledních letech především volné malby, grafiky a keramiky. Od roku 2001 je členem výtvarného spolku Mánes a od roku 2004 je členkou výtvarného spolku Hollar.

Žije a pracuje v Praze na Malé Straně.

xeniek2@gmail.com

Eugenic Minds
The Katzen Arts Centrer, Washington D.C., 2014

Věz, odkud jsi přišel a kam se ubíráš
České centrum, New York, 2015