Ondřej Novotný (2016)
Nová Božstva

Vlastimil Tětiva (2013)
Příbehy hravé a dravé

Ivo Hucl (2012)
Texty k výstavě
Požírač barvy
v Klenové